call (+381) 21 427 088 location_on Miroslava Antića 7, 21000 Novi Sad mail info(a)totalnekretnine.rs

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

Prilikom pristupanja web sajtu total-nekretnine.rs (u daljem tekstu Sajt), korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja koji su ovde definisani, kao i pravila definisana zakonima države u kojoj se nalazi, kao i Republike Srbije. Total Nekretnine.rs zadržava pravo da u svakom trenutku dopuni ili promeni uslove korišćenja. U tom slučaju, Total Nekretnine.rs je obavezan da obavesti korisnika o uslovima koji su na snazi putem ove web strane. Uslovi korišćenja su validni od trenutka njihovog objavljivanja na ovoj strani. Ukoliko se korisnik ne slaže sa uslovima koji si ovde definisani, ima pravo da prestane s korišćenjem Sajta. Korisnik takođe ima mogućnost da u tom slučaju kontaktira Total Nekretnine.rs, kako bi Total Nekretnine.rs bio u prilici da razmotri eventualni problem i da isti razreši ukoliko je u mogućnosti.

Autorska prava

Celokupan sadržaj ponuđen na portalu (HTML, JavaScript kod, tekstovi, logotip i dizajn, domen) pripada Total Nekretnine.rs i ne sme se ni u kom slučaju koristiti u bilo kakve svrhe bez eksplicitne saglasnosti Total Nekretnine.rs.

Korisnički sadržaj

Celokupan sadržaj ponuđen na portalu (tekstovi, slike, kao i sav ostali sadržaj) koji je objavljen od strane korisnika (u daljem tekstu Korisnički sadržaj), isključivo je u odgovornosti korisnika koji je sadržaj objavio na bilo koji način. U skladu s tim, Total Nekretnine.rs ne snosi nikakvu odgovornost vezanu za Korisnički sadržaj, za njegovu ispravnost, potpunost i poreklo i zadržava pravo da isti ukloni ukoliko proceni da ne zadovoljava uslove i pravila korišćenja portala.

Korisnik je saglasan da neće objavljivati Korisnički sadržaj koji :

  • nije u skladu sa zakonom Republike Srbije i države u kojoj se korisnik nalazi ili koji podstiče na delovanja koja nisu u skladu sa zakonom
  • je pornografske prirode (koji pominje ili sadrži bilo kakve informacije pornografske prirode)
  • nije u potpunosti tačan
  • je uopštenog karaktera tj. ne odnosi se na konkretnu nepokretnost
  • sadrži informacije zaštićene autorskim pravima kojim korisnik ne raspolaže ili bilo koje druge informacije koje korisnik nema pravo javno da objavljuje
  • vređa bilo čiju rasnu, nacionalnu, seksualnu ili bilo koju drugu pripadnost
  • sadrži bilo koji oblik reklamiranja i propagande s kojim Total Nekretnine.rs nije eksplicitno saglasan
  • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa ispravno funkcionisanje Sajta
  • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa druge korisnike da normalno koriste usluge Sajta ili koji na bilo koji način ometa normalno funkcionisanje računara drugih korisnika
  • Korisnik je saglasan da će kontakt informacije koje objavi na Sajtu biti dostupne svim drugim korisnicima.

ŽELITE DA OGLASITE VAŠU NEKRETNINU?

Ili ste u potrazi za određenom nekretninom?

call

POZOVITE NAS

021 427 088

arrow_upward